Rasverenigingen

 

Op de site van de Raad van Beheer staat omschreven waaraan de rasstandaard moet voldoen. Tijdens de shows wordt hier uiteraard op gescoord. Om te mogen fokken volgens de rasverenigingen, moet de hond minstens twee maal een zeer goed (ZG) behalen. Inmiddels weet ik dat geen enkele hond aan alles voldoet, DE perfecte hond is nog nooit geboren. Wel voldoet de ene hond iets meer aan bepaalde rasspecifieke kenmerken dan de andere hond. Bijvoorbeeld de staartdracht is perfect maar de borst had iets meer volume mogen hebben. Of de staartdracht en borstvolume zijn goed, zijn de hazevoetjes iets minder aanwezig.
De rasvereniging stelt de eisen ten aanzien van het fokbeleid.

 

Vlinderhondje Monja 4

 

inmiddels zijn er drie verenigingen die elk verschillende eisen stellen. De raad van beheer, tegenwoordig houden van honden, stellen regels aan de leetijd waarop begonnen mag worden met de fok en tot welek leeftijd en graden van bloedverwantschap. Tegelijk stellen zijn regels op tot in welke graad familieleden in de stamboom voor mogen komen etc. Voor hen die hiervoor geinterreseerd zijn, wil ik hen doorverwijzen naar de site van de Raad van Beheer, de site van de PPCN, de PP-VN en de EGCN. De laatste vereniging is een club voor gezelschaphondjes en gaan dus breder dan alleen de papillons en phalene's.

De Raad van Beheer stelt daarmee de algemene fokregels op en de rasverenigingen verfijnen deze en breiden dit uit.


Kupu Mulia.. omdat je dier je lief is..